LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

LEFO inviterte til nordisk forskerseminar

Legers arbeidsforhold og helse var tema da Legeforskningsinstituttet i januar for andre gang inviterte en rekke nordiske legeforskere til nordisk forskerseminar.
24. mars 2015

Temaet for de to hovedinnleggene til Gunnar Ahlborg fra Institutet för stressmedicin i Gøteborg og Jan Frich fra Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo og en nærmere presentasjon av sju pågående forskningsprosjekter blir omtalt i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 6/2015.

Artikkelen til Lise B. Johannessen (Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 612) kan leses i fulltekst her.