LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

LEFOs interaktive forskningsprosjekt til utlandet

Kirurger ved et amerikansk universitetssykehus kjenner seg godt igjen i de foreløpige resultatene til IDOQ-studien, på tross av store forskjeller i ukentlig arbeidstid fra kollegene deres i Norge.
20. desember 2017

Det treårige forskningsprosjektet "Bra for legen – bra for pasienten?" ledes av Fredrik Bååthe, LEFOs gjesteforsker, og sammen med  instituttleder Karin Isaksson Rø besøkte han sist høst universitetssykehuset i San Fransisco (UCSF), for å presentere noen foreløpige resultater fra intervjuer med norske sykehusleger. 

Studien er på engelsk kalt Interactions between Doctors professional fulfillment, Organizational factors and Quality of patient care - IDOQ. I forbindelse med besøket intervjuet Bååthe og Isaksson Rø ti kirurger ved sykehuset i San Fransisco, med samme type spørsmål og samme interaktive metodikk som de har gjort for deltakerne i IDOQ-studien i Norge.

- Det var överraskende att de amerikanska läkarna kjände igjen sig i resultaten från de norska läkarna, sier Fredrik Bååthe.
For det er store forskjeller i hvordan norske og amerikanske sykehus er organisert. Eksempelvis jobber de amerikanske kirurgene ofte mellom 80-90 timer per uke.

– Detta var en spännande överraskning, men vi har nu en tentativ förklaring och arbetshypotes att det i grunden handlar om relationen mellan ens egna förväntningar på hur arbetet som läkare ska vara, och hur man dagligen upplever det, utdyper Bååthe.

– Förväntningarna på till exempel arbetstid skiljer sig väsentligen mellan amerikanska och norska läkare så därför är det inget som betonas mer i USA än i Norge under intervjuerna. Men vad gäller frustration över bristen på erkännande och feedback från ledningen, så verkar den dock vara densamma. Liksom upplevelsen av att vården alltmer betonar produktion och volym, vilket riskerar att påverka patienternas vårdkvalitet, sier LEFOs gjesteforsker som nå har en intensiv skriveperiode foran seg i forbindelse med første vitenskapelige publisering av IDOQ-projektet.    

Les mer på nettsiden til Fredrik Bååthes svenske samarbeidspartner, Institutet för stressmedicin (ISM) i Göteborg: Forskning om läkares arbetssituation – ett internationellt samarbete (reportasje publisert 6.12.2017)