LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Legegapet – fra individuell til kollektiv autonomi

– Lukking av legegapet vil være smertefullt for både leger og pasienter, skriver LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland (Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 554).
5. april 2016

I sin kommentarartikkel reflekterer Aasland over de klassiske fordelings- og prioriteringsdilemmaer som den enkelte legen opplever også i dag når det gjelder bruken av tid – på hjemmefronten såvel som på jobb.

I kommentaren, publisert i seksjonen "Legelivet" i nr. 6/2016, peker han også på behovet for grunnleggende endringer av legerollen, og begrunner hvorfor han mener dette trengs.

Les hele artikkelen til Olaf Gjerløw Aasland i fulltekst her.