Legehelse – i Norge og Europa

– For erfaringsdeling og felles forskningsprosjekter trenger vi samarbeid gjennom gode nettverk, skriver instituttleder Karin Isaksson Rø i Tidsskrift for Den norske legeforening (nr 14/2015), hvor hun presenterer konferansen "Legers resiliens. Å bygge europeiske nettverk gjennom forskning og praksis".

Den internasjonale konferansen var i regi av det europeiske legehelsenettverket EAPH, hvor Isaksson Rø har sittet i styret siden 2011. Hennes artikkel står på trykk i Tidsskriftets seksjon «Legelivet» (Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1281), og kan leses i fulltekst her.

Article in Norwegian. Abstract is not available. Contact us for more information.