Legelivsstilen påvirker pasientenes helsevaner

- Legene er ufrivillige rollemodeller. En sunn og frisk legestand er bra for folkehelsen, skriver LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland (Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 362).

 

Aasland refererer til både internasjonale og nasjonale studier, bl.a. den kanadiske legeforskeren Erica Frank som har dokumentert en positiv sammenheng mellom legenes helsevaner og pasientenes helsevaner.

- Selvsagt fins det storrøykende leger, alkoholiserte leger og overvektige leger. Men de er så få at vi trygt kan si at den norske legestanden som gruppe har en sunnere livsstil enn andre yrkesgrupper – og det er bra også for pasientene, kommenterer Olaf G. Aasland.

Artikkelen hans står på trykk i Tidsskriftets seksjon «Legelivet» nr. 4/2015, og kan leses i fulltekst her.