LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Legen som nyttig idiot

– Legene bør unngå situasjoner der underskriften er viktigere enn kompetansen, skriver LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets utgave nr. 9/2018.
30. mai 2018

Aaslands kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 856) er publisert i seksjonen "Legelivet" og kan leses i fulltekst via lenken over.