Legen som nyttig idiot

– Legene bør unngå situasjoner der underskriften er viktigere enn kompetansen, skriver LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets utgave nr. 9/2018.

Aaslands kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 856) er publisert i seksjonen "Legelivet" og kan leses i fulltekst via lenken over.