Leger i tidsklemma

"Hvis jeg er kjip og insisterer på rettighetene mine, er jeg redd for ikke å få de morsomme oppgavene og for å få færre operasjoner", siterer LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø fra et intervju med et legepar, og presenterer en nylig publisert studie om opplevd stress med jobb-hjem-kabalen (Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1025.)

Artikkelen til Karin Isaksson Rø står på trykk i Tidsskriftets seksjon "Legelivet"  nr. 11/2016, og kan leses i fulltekst her.

Les også nærmere omtale av én av de studiene som Isaksson Rø refererer fra (Hertzberg TK, Rø KI, Vaglum PJW et al. Work-home interface stress: an important predictor of emotional exhaustion 15 years into a medical career. Ind Health 2016; 54: 139-48), hvor forfatterne undersøkte hvordan stress på grunn av (u)balanse mellom forpliktelser på jobb og hjemme ti år ut i legekarrieren påvirket legenes situasjon fem år senere - bl.a betydningen av kollegial støtte og i hvilken grad kjønn påvirker risiko for utbrenthet.