Legerollen – ressurs og risiko

Er det grunn til å være opptatt av og bekymret for om legene i Norge tar godt nok vare på seg selv?

Leger som opplever at forventninger fra andre og en selv i stor grad
overstiger de ressurser og den kompetanse og kapasitet man har til rådighet, vil oppleve stress

De fleste tåler dette godt om det er over kort tid, men dersom energi-ubalansen vedvarer, kan legen utvikle belastningsplager og stressymptomer som på sikt kan gi utbrenthet.

Trengs det en bevisstgjøring for å kunne legge til rette for bedre egenomsorg og for å forebygge slitasje og utbrenthet?  spør seniorforsker ved LEFO Karin Isaksson Rø og leder av Villa Sana Ingunn Amble i en artikkel i Utposten.