LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Legers ansvar for pasienten jorden

– Hvor mye av ansvaret bør legene bære? spør seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets utgave nr. 3/2019.
14. februar 2019

I sin kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 277) viser han blant annet til en av de tidligste studier basert på LEFOs longitudinelle paneldata, der vi i en representativ spørreskjemaundersøkelse inkluderte spørsmål om norske legers vurdering av lokal og global miljømedisin.

Olaf Gjerløw Aasland knytter resultatene av undersøkelsen inn i konseptet som professor i sosialmedisin Per Fugelli (1943-2017) hadde, og som i 2015 ble formidlet i bloggen "Jeg og flokken".

Aaslands kommentarartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening er publisert i seksjonen "Legelivet" og kan leses i fulltekstversjon her (pdf).