Legers arbeidsforhold under lupen- Innhenting av data fra de samme personer over tid, gir oss tilfredsstillende oversikt over endringer i legers karrierer, sier Olaf G. Aasland ved Legeforeningens forskningsinstitutt.

Ronge K. Legers arbeidsforhold under lupen. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128; 1580

Article in Norwegian. Abstract not available on Pubmed. Contact us for more information.