LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Legers arbeidsforhold under lupen- Innhenting av data fra de samme personer over tid, gir oss tilfredsstillende oversikt over endringer i legers karrierer, sier Olaf G. Aasland ved Legeforeningens forskningsinstitutt.
21. november 2011

Ronge K. Legers arbeidsforhold under lupen. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128; 1580

Article in Norwegian. Abstract not available on Pubmed. Contact us for more information.