Medisinsk skjønn kan redusere sosiale helseforskjeller

– Helsetjenesten kan bidra til å forsterke sosial ulikhet i helse. Å hindre dette bør ikke gjøres gjennom flere lover, men ved å utvikle legenes medisinske skjønn, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal (Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 2320).

Bringedals artikkel står på trykk i Tidsskriftets seksjon «Legelivet» nr. 23-24/2014, og kan leses i fulltekst her.

Article in Norwegian. Abstract is not available. Contact us for more information.