LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Mellanmänsklig resonans

– Delaktighet skapar engagemang, och aktuell forskning om vårdens arbetssituation lyfter fram att engagemang är en central dimension för att reducera risken för «burnout», skriver LEFOs gjesteforsker Fredrik Bååthe i Tidsskriftets utgave nr. 2/2020.
11. februar 2020
Faksimile, Fredrik Bååthes artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 2/2020, s. 177.
Faksimile, Fredrik Bååthes artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 2/2020, s. 177.

I sin kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 177) presenterer Bååthe flere nyere studier som peker på hvordan legerollen påvirkes av organisatoriske forhold:

– Peter Kalina argumenterar för hur ökad delaktighet är centralt för att reducera läkares «burnout» och samtidigt förbättra för patienter, vårdmedarbetare och sjukvårdens ekonomi, utdyper han. - Ett liknande perspektiv, mellanmänsklig resonans, beskriver Hartmut Rosa som centralt i den tidskomprimerade verklighet vi lever och arbetar i.