LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Mentorgrupper i medisinutdanningen

Mentorprogrammer der en gruppe studenter regelmessig kan møte en erfaren lege som mentor, har et stort potensial, viser ny studie.
16. november 2020

Mentorprogrammer er en viktig ressurs for læring og profesjonell utvikling i medisinutdanningen i mange land, men det er stor variasjon i hvordan slike programmer organiseres, både innad i land og mellom land. I Norge er det etablert formelle mentorgrupper for medisinstudenter ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet fra 2012 og ved Universitetet i Bergen fra 2014. I Oslo har det i flere år vært en frivillig mentorordning organisert av medisinstudentene i samarbeid med Oslo legeforening