LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Motivasjon for endring

– Hva motiverer engasjement i endringsprosesser; bedret pasientbehandling eller kostnadsreduksjon? spør LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø i Tidsskriftets utgave nr. 18/2018.
15. november 2018

I sin kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1762) presenterer hun blant en dansk studie, som viste at ledere og klinikere ved en gynekologisk observasjonsavdeling forsto målsettingen ved virksomheten sin forskjellig - og at de ulike helseprofesjonsgrupper ved sykehuset oppsummerte omorganiseringen de hadde vært igjennom med ganske så ulike tankemodeller.

Isaksson Røs kommentarartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening er publisert i seksjonen "Legelivet" og kan leses i fulltekst her (pdf).  

Les mer om studien det refereres fra (Storkholm MH, Mazzocato P, Savage M et al. Money’s (not) on my mind: a qualitative study of how staff and managers understand health care’s triple Aim. BMC Health Serv Res 2017; 17: 98) via denne lenken i PubMed