Når leger utsettes for trusler og vold

Et flertall norske leger har opplevd trusler, og hver fjerde lege har opplevd vold fra pasienter og pårørende. I nær halvparten av tilfellene skjedde dette på legens nåværende arbeidsplass, viser nye tall fra Legeforeningens forskningsinstitutt.

Måseide PH. Tema: Når leger utsettes for trusler og vold. Journalen 2006; nr 1: 1, 4-5.

Tidsskriftet Journalen hadde et temanummer hvor det blant annet ble lagt frem og kommentert data fra Legekårsundersøkelsen 1993-94 og fra Referansepanelet 2004. Les intervjuet med instituttsjef Olaf Gjerløw Aasland på side 1 i vedlagte pdf-fil. Se også reportasjen s 4-5 i samme utgave.