LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Obamacare

– At en sittende president skriver i et vitenskapelig tidsskrift, er i seg selv uvanlig – og her skriver han altså en tilsynelatende vitenskapelig artikkel om en politisk reform han selv har iverksatt, kommenterer LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i Tidsskriftets utgave nr. 18/2016.
13. oktober 2016

I artikkelen (Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1571) beskriver og diskuterer hun en artikkel om den amerikanske helsetjenestereformen, som Barack Obama publiserte i JAMA i august i år.

Berit Bringedals kommentarartikkel kan leses i fulltekst her