Økende arbeidsstress hos fastleger fra 2010 til 2019

Endringer i fastlegers arbeidssituasjon gjennom de siste årene kan ha betydning for deres opplevelse av økt arbeidsstress.
En lege som sitter ved en pult med ansiktet i hånden. Foto: istockphoto.com Credit:humonia
Mange fastleger opplever økt arbeidspress. Foto: Istockphoto.com

Legers opplevelse av arbeidsstress har betydning for folkehelsen. Høyt arbeidsstressnivå blant leger øker risikoen for egne fysiske og psykiske lidelser, noe som kan føre til at de opplever at kvaliteten på pasientbehandlingen påvirkes negativt.

I en artikkel i Legelivet skriver seniorforsker i Lefo Judith Rosta at forbedring av legers arbeidssituasjon ved å redusere "innsatsfaktorene" og øke «belønningsfaktorene» kan ha positiv innflytelse både på legers egen helse og kvaliteten på pasientbehandlingen