LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Prioriteringsrådets råd

- Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten skal, som navnet tilsier, gi råd om prioriteringer og prioriteringsprosesser i norsk helsetjeneste. Hvilke råd har de gitt, og hvilke begrunnelser gis? spør LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i Tidsskrifet nr. 18/2017.
4. oktober 2017

I Bringedals kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1449)  presenteres en studie hun og hennes forskerkollega Gry Wester publiserte tidligere i år i Health Economics, Policy and Law: The Norwegian National Council for Priority Setting in Health Care: decisions and justifications. (Health Econ Policy Law 2017; Mar 21: 1-19)

"Prioriteringsrådets råd" kan leses i fulltekst her.