Prisvinnende legeforskere

En artikkel basert på et innlegg fra LEFOs internasjonale forskersymposium i 2014 ble nylig kåret til beste artikkel om medisinsk profesjonalitet av American Board of Internal Medicine.

English version of this article: Award-winning research on medical profession

I den prisvinnende artikkelen Physician Satisfaction and Physician Well-being: Should Anyone Care?  drøfter legehelseforskerne Lawrence P. Casalino, lege og professor ved Weill Cornell Medical College i New York, og Francis J. Crosson, lege og visepresident for "Group of Physician Satisfaction and Care Delivery" i den amerikanske legeforeningen (AMA), betydningen av legers helse og jobbtilfredshet på kvaliteten av det medisinske arbeidet.

Artikkelen ble publisert i et spesialnummer av tidsskriftet Professions & Professionalism (nr. 1/2015: Professional Satisfaction and the Quality of medical care) med én av LEFOs seniorforskere, Berit Bringedal som gjesteredaktør.

Forskersamling resulterte i åtte originalartikler – tre kommentarer
Ved hjelp av finansiering fra Norges Forskningsråd, Legeforeningen, Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og Senter for profesjonsstudier (SPS) ved Høgskolen i Oslo og Akershus arrangerte LEFO sommeren 2014 et internasjonalt symposium om forholdet mellom legers profesjonelle tilfredshet, kvalitet på behandlingen og styring og organisering av helsetjenesten.

Inviterte forskere fra Europa og USA holdt forhåndsbestilte innlegg om ulike sider ved problemstillingen. Innleggene ble senere omarbeidet til åtte originalartikler og tre kommentarer til dette spesialnummeret av Professions and Professionalism, som ble publisert i fjor - se tidligere presentasjon: Bringedal B. Styring, tilfredshet og medisinsk kvalitet (Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 971).

Anerkjennelse til tverrvitenskapelig samarbeid
Pristildelingen fra American Board of Internal Medicine viser at LEFOs vektlegging av tverrvitenskapelig samarbeid mellom medisin og samfunnsvitenskap på tvers av landegrenser er viktig, for å utforske sammenhengene mellom legers helse og atferd og kvalitet på pasientbehandlingen.

I Tidsskrift for Den norske legeforening (nr. 9/2016) er både pristildelingen og en nærmere beskrivelse av Casalino & Crossons artikkel presentert, i norsk og engelsk versjon (følg lenker nedenfor).

Les mer: