Privatpraktiserende spesialister har lavest sykefravær

En studie med over 800 norske leger viser at ansettelsesformen har stor betydning for sykefraværet. Privatpraktiserende spesialister og fastleger har lavest fravær.

Dette går frem av en artikkel i Tidsskriftet nr. 16/2014 (Losvik OK. Tidsskr Nor Legeforen 2014;134:1599). Losvik tar utgangspunkt i en studie som Judith Rosta, Gunnar Tellnes og Olaf Gjerløw Aasland publiserte tidligere i år (BMC Health Serv Res 2014; 14: 199).