LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Rådgivning hjelper – men hvordan?

Det finnes mange indikasjoner på at rådgivning for leger oppleves nyttig og at man føler seg bedre rustet til å fortsette i jobben etterpå.
27. mai 2020

En treårig oppfølgingsstudie av leger som hadde oppsøkt Ressurssenter Villa Sana 2003–05, viste klar nedgang i jobbstress og bedring av utbrenthet både ett og tre år etter kontakten med senteret. Nå har en randomisert kontrollert studie i USA vist lignende resultater, skriver Karin Isaksson Rø i Tidsskriftets utgave nr. 6/2020.