LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Selvmord blant leger

De senere årene er det publisert flere studier om selvmord blant leger. Funnene gir grunn til optimisme.
22. mars 2022

Leger har tradisjonelt hatt forhøyet selvmordsrate, men nyere studier tyder på at dette er i ferd med å endre seg, skriver instituttsjef ved Lefo, Erlend Hem, i en artikkel i Legelivet i Tidsskriftet.

Flere internasjonale studier viser at selvmordstallene både for kvinnelige og mannlige leger var lavere etter 1980. Funnene i de internasjonale studiene samsvarer med norske data.

Legeforskningsinstituttet planlegger en oppfølgingsstudie for å undersøke utviklingen de siste 20 årene.