LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Selvmord under en pandemi

Selvmordsraten kan ha gått ned under koronaen. - Vi kan frykte en økning når pandemien er over, skriver instituttsjef i LEFO Erlend Hem i en artikkel i Legespalten i Tidsskriftet.
1. juli 2021

Det har vært flere reportasjer i mediene om psykiske problemer og økt forekomst av selvmordstanker i befolkningen i forbindelse med koronapandemien. Det synes imidlertid ikke å ha vært noen økning i antall mennesker med selvmordsforsøk innlagt i Oslo universitetssykehus det første året etter mars 2020.