Stor norsk studie blant de ferske medisinstudentene

Alle som startet medisinutdanning ved norske universiteter høsten 2013 inviteres til å delta i en undersøkelse som Legeforskningsinstituttet (LEFO) står bak, i samarbeid med Nordisk institutt for studier av innovasjon, forsking og utdanning (NIFU).

Tema for LEFO-/NIFU-undersøkelsen er blant annet hvorfor studentene valgte medisinstudiet, hva de har gjort for å komme inn på studiet, og hvilket syn de har på framtidige arbeidsoppgaver og karriere.

Hvis du er i målgruppen og ikke har svart ennå, kan du gjøre det her: https://response.questback.com/legeforeningen/medisinstudenter2013/ 

Kartlegger endringer fra 1990-tallet
LEFO, ved prosjektleder Olaf Gjerløw Aasland, og NIFU, ved forskningsleder Jannecke Wiers-Jenssen, har nylig sendt ut spørreundersøkelsen til alle dem som begynte å studere medisin ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø høsten 2013. – Vi gjennomførte en lignende studie for 20 år siden, og et av formålene med undersøkelsen er å se hvordan dagens medisinstudenter skiller seg fra dem som studerte på 1990-tallet, opplyser Aasland.

Alle svar teller
Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men for at resultatene fra undersøkelsen skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at alles erfaringer og synspunkter fremkommer. ­ – ­ Vi vil derfor på det sterkeste oppfordre de ferske studentene til å delta i undersøkelsen, fremholder Olaf Gjerløw Aasland og Jannecke Wiers-Jenssen, og understreker at undersøkelsen gjennomføres i henhold til gjeldende personvernlovgivning, og at opplysninger kun blir benyttet til forskningsformål.
Mer informasjon om retningslinjer for personvern finner du ved å følge lenken til spørreskjemaundersøkelsen.