Stor variasjon i hvorfor leger søker kollegastøtte

For å gi leger relevant støtte trenger vi mer inngående kunnskap om hvilke problemstillinger som fører til at de søker støtte og hvilke forventninger de har til den hjelpen de får, skriver ph-d-stipendiat Ingrid Taxt Horne og seniorforsker i Lefo Karin Rø i Legelivet i Tidsskriftet.

Siden 1990-tallet har Legeforeningen, ved Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), finansiert to lavterskel rådgivningstjenester tilgjengelige for alle leger, Støttekollegaordningen og Ressurssenter Villa Sana. Gjennom de siste årene har det har vært en betydelig økning i antallet leger som søker støtte.

I forskningsprosjektet «Bra for legen – bra for pasienten» undersøker man hvordan leger opplever rådgivningstilbudene til Villa Sana og Støttekollegaordningen. Hvilke problemstillinger fører til at leger søker støtte?

Studien konkluderer med at det er stor variasjon i kontaktårsak til Villa Sana og i forventninger til hva tjenesten kan tilby