Sykdomskremmeri eller sykdomssalg?

Begrepet “disease mongering” brukes om å utvide grensene for hva som betraktes som sykdom. Mannlig skallethet er ett eksempel. Men hva skal vi kalle det på norsk? spør LEFOs seniorforsker Berit Bringedal (Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1679).

Article in Norwegian: Bringedal B. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1679.
Abstract in English is not available on PubMed.
Contact us for more information.

Les artikkelen i fulltekst her.