The role of personality in stress, burnout and help-seeking. A ten-year longitudinal study among Norwegian medical students and early career physicians

Jan Ole Røvik disputerte ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo med denne avhandlingen som tar for seg hvordan leger har det i starten av karrieren i Norge med hensyn til stress, utbrenthet og hjelpsøking.

Sammendrag

Psykiater Jan Ole Røvik har undersøkt hvordan leger har det i starten av karrieren i Norge med hensyn til stress, utbrenthet og hjelpsøking.

I sin avhandling “The role of personality in stress, burnout and help-seeking among Norwegian medical students and physicians” har Jan Ole Røvik og medarbeidere vist at unge leger opplever økende tidsklemme-stress de første årene i karrieren. Dette er resultatet av en voksende familie og en dertil ikke tilstrekkelig arbeidstidsreduksjon. Dog mildner støtte fra partner og kolleger dette stresset. Over tid er tidsklemme-stresset en risikofaktor for utbrenthet blant legene. Legene er noe mer utbrent enn arbeidsbefolkningen for øvrig og dette holder seg gjennom de første 9 årene av karrieren. En overdreven samvittighetsfullhet i kombinasjon med høy sårbarhet disponerer for stress, både under medisinerstudiet og senere under de første årene av karrieren.

Ut fra det som er funnet vil det være viktig å balansere arbeid og familieliv på en god måte, arbeidsgiver bør her kunne legge til rette for redusert arbeidstid ut fra hvor mange barn man har ansvar for. Videre bør legen ta hensyn til at overdreven samvittighetsfullhet og perfeksjonisme i jobben kan disponere for stress og utbrenthet. Støtte fra kolleger og partner er beskyttende her.

Les også
Doktoren svarer. De beste blant oss - og de ulykkeligste (Morgenbladet 29. januar 2010)