Trenger medisinsk pedagogisk praksis en real overhaling?

– En ny guide gir forslag til hvordan en kan optimalisere læringssituasjonen for studenter i praksis og skape trygge, kompetente klinikere, skriver LEFOs stipendiat Cecilie Normann Birkeli i Tidsskriftets utgave nr. 14/2019.
Faksimile, artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 14/2019, s.1404.
Faksimile, artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 14/2019, s.1404.

I sin kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1404) presenterer hun en artikkel signert britiske forskere, som står bak en detaljert guide basert på pedagogisk teori fra erfaringsbasert læring.