Tretti års legeforskning

Legeforskningsinstituttet er 30 år i 2022. I en artikkel i tidsskriftet Michael gir instituttets første leder Olaf Gjerløw Aasland en oversikt over de viktigste forsknings- og formidlingsvirksomheter i denne perioden.

Aasland fremhever særlig ny kunnskap om legerollen og legenes livssituasjon. I kontrast til en økende og dårlig dokumentert internasjonal tendens til å fremstille legene som en misfornøyd og utbrent profesjon, viser instituttets forskning, gjennom gjentatte, solide målinger basert på gode data fra representative utvalg, at de fleste legene i Norge er sunne, friske og fornøyde, med initiativ og mulighet til å si fra når noe ikke er som det skal.

Leger i Norge lever lenge og er aktive også utenfor faget. For dem som "møter veggen" finnes det gode hjelpetilbud innen legenes egen organisasjon. Men det er noen skyer i horisonten: Den jevne økningen i tilfredshet gjennom de første tjue årene av trettiårsperoden har etter hvert flatet ut, og er kanskje  på vei nedover.