LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Utbrent til jul?

– Aske og glør kan gi nytt liv, skriver LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets julenummer (nr. 23-24/2015), der han omtaler både sin egen legebestefar og legefar – og siterer etterlatte skrifter fra den amerikanske legedikteren William Carlos Williams (1883 – 1963).
17. desember 2015

Aaslands kommentarartikkel står på trykk i seksjonen "Legelivet" (Tidsskr Nor legeforen 2015; 135: 2208) og kan leses i fulltekst via denne lenken.