Valg av spesialitet – et valg for livet

– Til tross for at Legeforskningsinstituttet siden 1992 systematisk har samlet legedata om det meste, kan vi bare med lav sannsynlighet predikere legenes spesialitetsvalg, kommenterer LEFOs seniorforsker, Olaf G. Aasland i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening (nr. 18/2015).

 – Valg av spesialitet kan sammenliknes med valg av partner, og begge er valg for livet. For noen blir det kjærlighet ved første møte, mens andre må bruke tid og kanskje prøve seg frem, skriver Aasland (Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1674). 

Les Olaf G. Aaslands kommentarartikkel i fulltekst her.

Commentary in Norwegian. Contact us for more information.