LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

1996

Dødshjelp – eit gode?

Førde R. Verdens Gang 9.7.1996: 38.
15. september 1996

Article / comment in Norwegian. Abstract not available.

Contact us for more information.

Sammendrag/ingress, kronikk i VG:

Med jamne mellomrom dukkar debatten om aktiv dødshjelp opp i media – dei siste gongene i kjølvatnet av at velmeinande og engasjerte legar åpent har fortalt at dei har teke lova i eiga hand og hjelpt eit menneske over ”terskelen”. Like forutsigbart har Legeforeninga kvar gong gått ut og fordømt desse handlingane.