LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

1996

Fagleg spalting hos legar – ein uboteleg tilstand?

Førde R / Forde R. Utposten 1996; 25: 4-7.
15. september 1996

Article in Norwegian.

Abstract not available on Pubmed.

 Contact us for more information.

Les artikkelen i fulltekst her.