LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

1996

Legeforeningens forskningsinstitutt – oppgaver og resultater. Publikasjoner fra Legeforeningens forskningsinstitutt per desember 1996

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1996; 116: 3724-5.
15. september 1996

Article in Norwegian. Abstract not available on Pubmed. Contact us for more information.

Sammendrag/ingress, Tidsskrift for Den norske legeforening: Legekårsundersøkelsen gikk over til å bli Lengeforeningens forskningsinstitutt 1. april 1995. Her følger en oversikt over instituttets viktigste oppgaver og resultater.

Artikkelen ble publisert i seksjonen ”Fra foreningen”. Tidsskriftets årganger fra før 2000 finnes dessverre ikke i fulltekst på Internett.