Legers arbeidsmiljø i sykehus og i helsetjenesten for øvrigAasland OG. I: Guldvog B. (Ed.) Helsepersonellets arbeidsmiljø og jobbtilfredshet. HELTEF, 1997, 68-84.

Article in Norwegian.

Abstract not available on Pubmed.

Contact us for more information.