Fastlegeordningen og endringer i legenes tjenesteproduksjon / The General Medical Practitioner Scheme Changes in Service Production

Grytten J, Skau I, Sørensen R, Aasland OG. Tidsskrift for Velferdsforskning 2004; nr. 2: 78-89.

Article in Norwegian. 2004; 7 (2): 78-89. 

Abstract not available on web from Norwegian Journal of Welfare Research. 
  
Contact us for more information.

Artikkelen kan bestilles via Fagbokforlagets hjemmeside her.