LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2010

Forskere fornøyd med det meste – unntatt lønnen

Nylenna M, Aasland OG. LVS-info 2010; nr. 3: 8-10.
13. september 2010

Article in Norwegian.

Abstract not available in English.

Les hele artikkelen via denne lenken (pdf). Se også hjemmesiden til Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger.