LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2010

Primum non nocere? Om overmot og varsomhet i helsetjenesten

Bringedal B, Osland O. Nytt norsk tidsskrift 2010; 27: 355-66.
13. september 2010

Article in Norwegian.

Abstract in English not available. Contact us for more information.

Sammendrag:

Et sentralt problem i norsk helsevesen er at vi benytter ressurser på tiltak som har liten eller ingen effekt. Det tankemessige grunnlaget for slike feilprioriteringer er kombinasjonen av gode hensikter, søken etter bekreftelse og plikten til handling. En annen tilnærming, motivert av antikkens legeethos, vil innebære andre – og bedre – prioriteringer.

Artikkelen kan bestilles i fulltekst via denne lenken.