Selvvurderte ferdigheter blant norske leger utdannet i utlandet og i Norge

Wiers-Jenssen J, Aasland OG. Søkelys på arbeidslivet 2010; 26: 364-78.

Article in Norwegian.

Abstract in English is not available. Contact us for more information.

Sammendrag:

Det norske legearbeidsmarkedet er helt avhengig av leger som er utdannet i utlandet. Mange nordmenn velger å ta legeutdanning i utlandet, særlig i Øst-Europa. De fleste utenlandsmedisinere vender tilbake til Norge, og en interessant problemstilling knyttet til dette er om de blir like gode leger som de som utdannes i Norge. I denne artikkelen undersøker vi om utenlandsmedisinernes selvvurderte ferdigheter skiller seg fra ferdighetene til dem som har tatt medisinstudiet i Norge. Datagrunnlaget er en spørreskjemaundersøkelse blant relativt ferske norske leger, der det blant annet ble spurt om selvvurdert kompetanse i klinisk kommunikasjon og kliniske ferdigheter.

Artikkelen er fritt tilgjengelig i fulltekst (pdf), og tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet nr. 4-2010 kan leses via vedlegget t.h.. Se s. 364-78.