Kvalitet koster – Om spenningen mellom spesialistutdanningen for leger og produksjon av helsetjenester

Birkeli CN. Masteroppgave. Trondheim: Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU, 2013.

Cecilie Normann Birkelis masteroppgave i helsevitenskap kan leses i fulltekst via denne lenken - der finnes sammendrag både på norsk og engelsk. Mastergradsarbeidet består av to artikler:

  • «Spesialistutdanningen for leger i Norge – mellom produksjon av helsetjeneste og reproduksjon av spesialister», s. 15-49.
  • «Hvordan vurderer leger i spesialisering kvaliteten på spesialistutdanningen?», s. 51-74. 

Birkeli CN. Master´s thesis in Norwegian. The thesis contain of two articles. 
Contact us for more information.