Norske leger i spesialisering – hvordan har de det?

Alt tyder på at det er bedre å være lege, ikke minst lege i spesialisering, i Norge enn i de fleste andre land, skriver Olaf G. Aasland og Judith Rosta i Aasland i en artikkel i Forum for yngre leger (nr. 2/2013).

Aasland OG, Rosta J. Forum for yngre leger 2013; nr. 2: 21-3.

Article in Norwegian. Abstract not available. Contact us for more information.

Artikkelen som ble publisert på nett 25.4.2013, kan leses i fulltekst her – vær oppmerksom på at artikkelen er på s. 11 og 12 i pdf-versjonen. Den kan også lastes ned via vedlegget t. h.

Inngangsingress: Man trenger ikke gå over bekken etter vann. Vi i Legeforskningsinstituttet sitter på mange av svarene Odd Bjørn Salte ikke fant da han intervjuet Arve Lie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt om yngre legers arbeidsforhold i Forum nummer 5 2012. Alt tyder på at det er bedre å være lege, ikke minst lege i spesialisering, i Norge enn i de fleste andre land.