LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2014

Butikk og byråkrati – Om helsetjenesteaksjonens kritikk av dagens styringssystem

Bringedal B. I: Ronge K, Isaksson Rø K, Bringedal B, red. Fra pidestall til skammel. Festskrift Olaf Gjerløw Aasland 70 år. Oslo: Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), 2014: 48-57.
23. september 2014

 

Antologien ble trykket i et begrenset opplag, men er fritt tilgjengelig i elektronisk utgave via LEFOs hjemmeside – nærmere omtale av denne publikasjonens i alt 17 artikler fins her.