Gruppeveiledning for LIS, erfaringer fra onkologi

– I den nye Spesialistforskriften som trer i kraft i mars 2019 anbefales gruppeveiledning i for eksempel etikk, kommunikasjon og pasient- og brukermedvirkning, skriver LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø i en nylig publisert studie på nettsiden YngreLeger.no.

I artikkelen deler hun og medforfatterne – Lasse Djerv, Birgitte Boye og Øivind Ekeberg – erfaringer i forbindelse med fire langsgående veiledningsgrupper ved somatiske sykehusavdelinger: tre ved Ullevål og Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus (OUS) og én ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Forfatterne refererer også funn i en spørreskjemaundersøkelse som ble gjennomført blant gruppedeltakerne høsten 2017, og oppsummerer hvordan organisering og øvrige rammevilkår påvirket hvilket utbytte respondentene hadde av slik veiledning.

Artikkelen (Isaksson Rø K, Djerv L, Boye B, Ekeberg Ø. Gruppeveiledning for LIS, erfaringer fra onkologi) ble publisert under fanen "Debatt og perspektiver" på YngreLeger.no 19.8.2018 og kan lastes ned i fulltekst via denne lenken.