Verksamhetsutveckling i professionsbaserad verksamhet

– För att utveckla "ronden", en traditionsmättad och central företeelse på sjukhus, måste komplexiteten behandlas, skriver LEFOs gjesteforsker Fredrik Bååthe i en bok om utfordringer og nye perspektiver for ledere i offentlig virksomhet.

I sitt bokkapittel viser Bååthe hvordan man kan få støtte fra kompleksitetsteori til bedre å forstå, lede og oppnå fremgang med forandringsprosesser i organisasjonene. Han presenterer og diskuterer forskningen sin om såkalt pasientsentrert og teambasert visitt ved en indremedisinsk avdeling. Istedenfor å ha "legevisitten" rundt sengen i et flersengsrom, tas pasienten inn i et eget rom og samtaler sittende med lege og pleiere.

Bidraget til Fredrik Bååthe publiseres i en bok som ble lanseret i sommer: Bååthe F. Verksamhetsutveckling i professionsbaserad verksamhet. I: Cregård A, Berntson E, Tengblad S, red. Att leda i en koplex organisasjon. Utmaningar och nya perspektiv för chefer i offentlig verksamhet. Stockholm: Natur & Kultur, 2018: 165-82.  

Det svenske forlaget presenterer boken slik:
Några av Sveriges främsta ledarskapsforskare ger i denna bok ökad kunskap för att förstå, styra och hantera organisatorisk komplexitet. Chefer i komplexa organisationer behöver hantera osäkerhet och överraskande händelseförlopp för att organisationen ska fungera väl. Det kräver att cheferna har förståelse för de förutsättningar som gäller i sådana organisationer, till exempel att beslut samproduceras i och utanför ledningsgrupper, att professionsföreträdare har ett betydande inflytande och att konkurrerande normsystem är vanliga. Ett annat särdrag är hur emotionellt krävande chefsarbetet är, med tryck inte bara från medarbetare utan även från anhöriga, brukare, den breda allmänheten, granskningsaktörer och media. Samtidigt kännetecknas komplexa organisationer av flertalet system som syftar till att reducera osäkerhet och styrproblematik, men som också i sig ställer särskilda krav på chefsarbetet.

Kapitlen i denna antologi är fristående och ger ett antal kompletterande bilder av komplexitet – dess problematiker och ibland förslag på lösningar. De många exemplen kommer nästan uteslutande från offentlig sektor, eftersom den vanligen kännetecknas av omfattande komplexitet, men innehållet är relevant för alla komplexa organisationer.

Boken är skriven för utbildningar i ledarskap på högskolenivå, för organisationsledningar, verksamhetsnära chefer och specialister i chefsfunktioner.

Bokens redaktörer är Anna Cregård, docent i företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad, Erik Berntson, docent i psykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet och Stefan Tengblad, professor vid Institutionen för handel och företagande, Högskolan i Skövde.

Kapitelförfattarna är alla erfarna forskare inom ledarskap. Förutom bokens redaktörer är de medverkande: Pia Andersson, Eva Bejerot, Lisa Björk, Fredrik Bååthe, Mikael Cäker, Lotta Dellve, Nomie Eriksson, Tina Forsberg Kankkunen, Maria Grafström, Annika Härenstam, Hans Lindgren, Margareta Oudhuis, Sven Siverbo, Johanna Stengård, Sabrina Thelander, Ewa Wikström och Johan Åkesson.

Man kan lese mer om Fredrik Bååthes forskning bl.a. om sykehusvisitt (kalt "ronden" på svensk) på hans engelske profilside ved LEFO, eller på hjemmesiden til Institutet för stressmedicin i Göteborg, for eksempel "Ronden, att balansera paradoxer". Eller se en film på YouTube som demonstrerer "nya ronden" ved Kungälv sjukhus i Sverige.