LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Bøker - Books

Prioriteringsveiledere i spesialisthelsetjenesten – rettslige og medisinskfaglige ansvarliggjøringsmekanismer? / Priority Guidelines in Specialist Health Service – Legal and Medical-Professional Accounability Mechanisms?

13. november 2019
Aase-Kvåle I, Magnussen A-M, Nilssen E. Tidsskrift for velferdsforskning 2019; 22 (3): 213-27. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2019-03-03

I medisinens sentrum. Den norske legeforening og spesialistregimet gjennom hundre år

18. juli 2012
Haave P. I medisinens sentrum. Den norske legeforening og spesialistregimet gjennom hundre år. Oslo: Unipub, 2011.