LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Staff

Kari Ronge

Philologist, Advisor, Web editor

Kari Ronge Foto: Legeforeningen

Email: kari.ronge@legeforeningen.no 
Mobile: +47 91159243