Forskningsformidling - arkiv

30. mai 2018

Veiledning og undervisning – LIS, PhD, medisinstudenter

Karin Isaksson Rø har gjennom hele 2017 vært engasjert i veiledning for LIS-leger én gang i måneden (6 ggr på våren og 4 ggr på høsten), hatt undervisning for medisinstudenter i kommunikasjon – smågrupper 5-6 ggr/halvår, samt vært veileder for to PhD-kandidater (hovedveileder og biveileder).
30. mai 2018

Et helsefremmende arbeidsliv for leger. Ressurser og utfordringer

30. mai 2018

Good for doctors - good for patients? Experiences from research and interventions

Karin Isaksson Rø, foredrag (full tittel: "Good for doctors - good for patients? Experiences from research and interventions from the Institute for studies of the medical Profession (LEFO) and Resource Centre Villa Sana"), holdt på jubileumsseminar for Förtroendeläkare i regi av Finlands läkarförbund 17. november 2017, Helsinki, Finland.
30. mai 2018

Om Legeforeningens støtteordninger

Karin Isaksson Rø, foredrag om det kollegiale helse- og omsorgstilbudet for leger og medisinstudenter, holdt på årsmøtet til Vestfold legeforening, 22. november 2017.
30. mai 2018

Presentation of the IDOQ study – and NOVO network

30. mai 2018

Moralsk stress, rolleforståelse og rolleendring

Karin Isaksson Rø, foredrag (full tittel: "Moralsk stress, rolleforståelse og rolleendring. Sammenhenger mellom behandlingskvalitet, profesjonell tilfredshet og organisering") holdt 7. november 2017, Helse Møre og Romsdal, Ålesund sjukehus.
30. mai 2018

Oppfølgingsstudie Villa Sana og støttekollegaordningen

30. mai 2018

The IDOQ study - International cooperation

30. mai 2018

Om utbrenthet

Karin Isaksson Rø, foredrag holdt 26. september 2017 for medisinstudenter ved UiB, Studentersamfunnet, Bergen.

Side 1 av 10