Å holde balansen mellom jobb og helse

Karin Isaksson Rø, foredrag holdt for ansatte ved Oslo kommunale legevakt 30. september 2015.