Å holde på motivasjon og holde seg god

Karin Isaksson Rø, foredrag for ansatte ved Lillestrøm distriktspsykiatriske senter (DPS), Akershus universitetssykehus, 29. april 2015, Lillestrøm.