Å ivareta seg selv som psykiater – både profesjonelt og personlig. Informasjon om Ressurssenter Villa Sana

Karin Isaksson Rø, foredrag på Grunnkurs for psykiatere, Jevnaker 8. oktober 2014, og undervisning for LIS-leger i psykiatri, Lier, 26. november 2014.